Käsitlemine

Kandke oma tööriistade eest hoolt.

Meie tööriistad on mõeldud puidupõhiste materjalide töötlemiseks. Tööriistade kasutusiga on teadaolevalt pikk, kui neid korrapäraselt hooldada ning ettevaatlikult käsitseda ja säilitada. Pidage meeles, et tööriistade vale käsitlemine võib põhjustada ohtu nii teile kui ümbruskonnale.

Saabunud kauba kontroll

Kontrollige alati, kas tarnitud kaup on tellimusele vastav ja tähistatud standardi EN 847 kohaselt. Kui kaup on kohaletoimetamise käigus saanud kahjustada, esitage viivitamatult transpordiettevõttele reklamatsioon ja võtke meiega ühendust.

Käsitlemine

  1. Tööriistu ja seadmeid kasutades ja käsitledes tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Käsitlege tööriistu ettevaatlikult, need võivad olla teravad.
  2. Veenduge enne tööriista kinnitamist, et tööriista ja seadme kinnituspinnad on puhastatud. Varrega kinnitatavate tööriistade kinnituspikkus ei tohi olla ettenähtust väiksem.
  3. Kontrollige, et tööriist on ette nähtud kasutatavale seadmele. Tööriista pöörlemiskiirus peab jääma vahemikku, mis on selle tööriista jaoks ette antud.
  4. Veenduge, et tööriist pöörleb õiges suunas ja kõik kinnituskruvid on korralikult pingule keeratud.
  5. Tööriistade puhastamiseks tuleb kasutada sobivaid puhastusvahendeid.
  6. Mehaaniline puhastamine ei ole lubatud.
  7. Hoidke tööriistu alati puhtana ja hästi kaitstult tööriistakapis.
  8. Töödelge materjale alati teritatud tööriistadega!

Hooldus

Kui tööriist on kahjustatud või tekib kahtlus, et tööriist on kahjustatud, tuleb see viivitamatult kasutusest kõrvaldada ja anda asjatundlikule personalile kontrollimiseks. Tööriistu peab alati hooldama pädev ja väljaõppe saanud personal. Meiega sõlmitud hoolduslepingud võimaldavad teil kasutada juhtivate firmade tooteid ning pakuvad ühtlasi parimat teritus- ja remonditeenust.